flaga PL flaga ENG
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49

Zjazdy, Kursy - szkolenia...

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Klinikę Poznańską

28-29.01.2019
III Kurs Chirurgii Gruczołów Ślinowych

W programie m. in.:
- wprowadzenie do anatomii chirurgicznej
- klasyfikacja parotidektomii
- operacja ślinianki przyusznej na preparatach głów ludzkich (1 osoba na stanowisku)
- operacje na żywo, czynny udział w zajęciach na bloku operacyjnym (parotidektomia i usunięcie ślinianki podżuchwowej)

Kierownik naukowy: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka
Wykładowcy:
Dr n. med. Jarosław Kałużny
Dr n med. Hanna Klimza


Liczba uczestników: 12
Koszt uczestnictwa: 3000 PLN (Uwaga: istnieje możliwość opłacenia kosztów ze środków unijnych, dokładna instrukcja skorzystania poniżej)
Wstępna rejestracja: www.poznanlab.pl

Miejsce szkolenia:
- POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej, ul. Leśna 42a, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
- Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Każdy uczestnik kursu ma prawo wystąpić o opłacenie kosztów uczestnictwa ze środków unijnych w zależności od miejsca zamieszkania do 90% wartości. Wszystkie formalności związane z dofinansowaniem prowadzi POZNAŃ LAB - kontakt: biuro@poznanlab.pl
Bardzo prosimy o bezpośrednie i indywidualne zgłaszanie się pod ten adres mailowy. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszenia się na adres wstępnej rejestracji oraz zakończenie formalności z operatorem unijnym do 30.11.2018r.
Osoby, które wpłacą koszt uczestnictwa indywidualnie do dnia 30.11.2018r. mają pewność zakwalifikowania się na kurs.
29-30.01.2019
VII Kurs chirurgii endoskopowej zatok przynosowych FESS

W programie m. in.:
- anatomia kliniczna i chirurgiczna zatok przynosowych,
- nowoczesne metody leczenia zapalenia zatok przynosowych,
- leczenie powikłań, reoperacje
- anatomia radiologiczna przewlekłych zapaleń zatok
- dekompresja nerwu wzrokowego i oczodołu,
- 7 godz. pracy na preparatach głów ludzkich (2 osoby przy 1 preparacie)

Kierownik naukowy: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka
Wykładowcy:
Dr n. med. Joanna Jackowska
Dr hab. n. med. Katarzyna Katulska
Dr hab. n. med. Małgorzata Leszczyńska
Dr n. med. Maciej Pabiszczak
Dr hab. n. med. Mariola Popko-Zagor - wykładowca na zaproszenie


Liczba uczestników: 12
Koszt uczestnictwa: 3500 PLN (Uwaga: istnieje możliwość opłacenia kosztów ze środków unijnych, dokładna instrukcja skorzystania poniżej)

Wstępna rejestracja: www.poznanlab.pl

Miejsce szkolenia:
- POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej, ul. Leśna 42a, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
- Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Każdy uczestnik kursu ma prawo wystąpić o opłacenie kosztów uczestnictwa ze środków unijnych w zależności od miejsca zamieszkania do 90% wartości. Wszystkie formalności związane z dofinansowaniem prowadzi POZNAŃ LAB - kontakt: biuro@poznanlab.pl
Bardzo prosimy o bezpośrednie i indywidualne zgłaszanie się pod ten adres mailowy. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszenia się na adres wstępnej rejestracji oraz zakończenie formalności z operatorem unijnym do 30.11.2018r.
Osoby, które wpłacą koszt uczestnictwa indywidualnie do dnia 30.11.2018r. mają pewność zakwalifikowania się na kurs.
31.01.-01.02.2019
IV Kurs mikrochirurgii ucha

W programie m. in.:
- wprowadzenie teoretyczne: myringoplastyka, ossikuloplastyka, stapedotomia, operacje przewlekłego zapalenia ucha środkowego (technika zamknięta, technika otwarta, BOT);
- podstawy wiercenia i ssakowania;
- warsztaty na preparatach głów ludzkich (1 osoba przy stanowisku): drenaż wentylacyjny, płat meato-tympanalny, antromastoidektomia, epitympanotomia, tympanotomia tylna

Kierownik naukowy:
Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter
Wykładowcy:
Dr n. med. Wojciech Gawęcki
Dr n med. Piotr Dąbrowski
Dr n. med. Andrzej Balcerowiak
Dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski - wykładowca na zaproszenie


Liczba uczestników: 12

Koszt uczestnictwa: 3500 PLN (Uwaga: istnieje możliwość opłacenia kosztów ze środków unijnych, dokładna instrukcja skorzystania poniżej)
Wstępna rejestracja: www.poznanlab.pl


Miejsce szkolenia:
- POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej, ul. Leśna 42a, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
- Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Każdy uczestnik kursu ma prawo wystąpić o opłacenie kosztów uczestnictwa ze środków unijnych w zależności od miejsca zamieszkania do 90% wartości. Wszystkie formalności związane z dofinansowaniem prowadzi POZNAŃ LAB - kontakt: biuro@poznanlab.pl
Bardzo prosimy o bezpośrednie i indywidualne zgłaszanie się pod ten adres mailowy. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszenia się na adres wstępnej rejestracji oraz zakończenie formalności z operatorem unijnym do 30.11.2018r.
Osoby, które wpłacą koszt uczestnictwa indywidualnie do dnia 30.11.2018r. mają pewność zakwalifikowania się na kurs.
luty 2019
Kurs chirurgiczny TOR, TORS, TOUSS

Szczegóły w trakcie przygotowania
31.05.-01.06.2019
Warsztaty i kurs praktyczny SIALOENDOSKOPIA

Szczegóły w trakcie przygotowania