flaga PL flaga ENG
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49

Zjazdy, Kursy - szkolenia...

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Klinikę Poznańską

22-23.01.2018
II Kurs Chirurgii Gruczołów Ślinowych

Zajęcia w laboratorium na kadawerach, preparowanie nerwu twarzowego, udział w zabiegach na sali operacyjnej, wykłady
Rozpoczęliśmy zapisy na II Kurs "Chirurgii Gruczołów Ślinowych" w terminie 22-23.01.2018 r.
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest uiszczenie opłaty w wysokości 3600 zł na konto:
Stowarzyszenie Chorych z RRP
Adres: 61-765 Poznań, ul. Dominikańska 3
NIP: 7792431528
Bank: BZ WBK SA Konto: 36 1090 1362 0000 0001 3339 6262 z dopiskiem "Ślinianki"
O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka, Dr Hanna Nogala
23-24.01.2018
VI Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok Przynosowych FESS

Kurs z udziałem gości zagranicznych. Samodzielne wykonywanie operacji endoskopowych pod opieką doświadczonych chirurgów
Rozpoczęliśmy zapisy na VI Kurs "Chirurgii Endoskopowej Zatok Przynosowych FESS" w terminie 23-24.01.2018 r.
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest uiszczeniem opłaty w wysokości 3600 zł na konto:
Stowarzyszenie Chorych z RRP
Adres: 61-765 Poznań, ul. Dominikańska 3
NIP: 7792431528
Bank: BZ WBK SA Konto: 36 1090 1362 0000 0001 3339 6262 z dopiskiem Kurs FESS
O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Dr hab. Małgorzata Leszczyńska
25-26.01.2018
III Kurs mikrochirurgii usznej

Zajęcia w laboratorium na kadawerach, samodzielne wykonywanie operacji pod opieką doświadczonych chirurgów
Kurs pod kierunkiem Prof. Witolda Szyftera
Rozpoczęliśmy zapisy na III Kurs "Mikrochirurgii Usznej" w terminie 25-26.01.2018 r.
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest uiszczeniem opłaty w wysokości 3600 zł na konto:
28 1090 1476 0000 0000 4700 7540
Stowarzyszenie Rozwoju Nowych Metod Leczenia Zaburzeń Słuchu "LEPIEJ SŁYSZEĆ - BETTER HEARING" z dopiskiem: Kurs ucho 01/2018
O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Dr med. Wojciech Gawęcki
10-11.05.2018
Kontrowersje w Otolaryngologii
strona www