Polish English   
»» Strona Główna »» O Klinice »» Chirurgia "LIVE" »» Zjazdy, kursy »» Nauka »» Dla studentów »» Dla pacjentów »» Stowarzyszenia »» Kontakt


Dla studentów - Oddział Stomatologii...

Informacje Wykłady Ćwiczenia Egzaminy Seminaria / pliki


zaktualizowano: 2013-08-27

KATEDRA I KLINIKA OTOLARYNGOLOGII

Organizacja i nadzór nad ćwiczeniami:
Prof. dr hab. med. Witold Szyfter

KATEDRA I KLINIKA FONIATRII I AUDIOLOGII

Nadzorujący ćwiczenia i seminaria:
Dr hab. med. Bożena Wiskirska-Woźnica


Prowadzący ćwiczenia: 1. Prof. dr hab. med. Aleksandra Kruk-Zagajewska
2. Dr hab. med. Jerzy Wójtowicz
3. Prof. dr hab. med. Małgorzata Wierzbicka
4. Dr med. Jacek Banaszewski
5. Dr med. Małgorzata Leszczyńska
6. Dr med. Tomasz Kopeć

Miejsce ćwiczeń: sala seminaryjna Kliniki Otolaryngologii - suterena (obowiązuje odzież i obuwie ochronne)

Czas trwania ćwiczeń: Oddział Stomatologii 8:00-8:30 i 8:45-10:15
Oddział Stomatologii 11:00-11:30 i 11:45-13:15
Rozkład ćwiczeń:
grupa 4 30.09.-11.10.2013 Prof. Aleksandra Kruk-Zagajewska
grupa 6 30.09.-11.10.2013 Dr Jacek Banaszewski
grupa 2 14.10.-25.10.2013 Dr hab. Jerzy Wójtowicz
grupa 5 14.10.-25.10.2013 Dr hab. Jerzy Wójtowicz
grupa 1 28.10.-08.11.2013 Dr Małgorzata Leszczyńska
grupa 3 28.10.-08.11.2013 Dr Tomasz Kopeć
Zalecane podręczniki:
 • A. Zakrzewski - Otolaryngologia Kliniczna
 • S. Iwankiewicz - Otolaryngologia
 • W. Becker - Choroby uszu, nosa i gardła
 • H.G. Benninghaus - Otolaryngologia
 • G. Janczewski - Konsultacje otolaryngologiczne

 • Program ćwiczeń z otolaryngologii - Oddział Stomatologii
  ikona PDF [.. Tutaj można pobrać program ćwiczeń w formacie PDF ..]

  I TYDZIEŃ
  Poniedziałek
  8.00-8.30 Wprowadzenie
  8.00-8.45 Zagadnienia kliniczne: nieżyt trąbki słuchowej, zapalenie ucha zewnętrznego, ostre zapalenie ucha środkowego i jego powikłania
  9.00-9.15 Przerwa
  9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - badanie ucha: oglądanie i badanie palpacyjne, otoskopia
  Zagadnienia praktyczne: otoskopia, przedmuchiwanie trąbki słuchowej, kateteryzacja, płukanie ucha, paracenteza, antrotomia
  9.45-10.15 Zajęcia na oddziałach klinicznych (omówienie chorych, zbieranie wywiadów, dokładne badanie chorych), na sali operacyjnej, w poradni przyklinicznej
  Wtorek
  8.00-8.30 Wprowadzenie
  8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne: przewlekłe zapalenie ucha środkowego i powikłania, wysiękowe zapalenie ucha środkowego, otoskleroza
  9.00-9.15 Przerwa
  9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - otoskopia, badanie ruchomości błony bębenkowej, badanie lupą Siegla
  zagadnienia praktyczne: antromastoidektomia, operacja radykalna, tympanoplastyki, stapedektomia, kochleostomia, otalgia, wszczep ślimakowy, drenaż wentylacyjny
  9.45-10.15 Zajęcia na oddziałach klinicznych, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
  Środa
  8.00-8.30 Wprowadzenie
  8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne - ostre i przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, krwawienia z nosa, zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej, nowotwory nosa i zatok przynosowych
  9.00-9.15 Przerwa
  9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - oglądanie i badanie palpacyjne, wziernikowanie - rynoskopia przednia i środkowa
  zagadnienia praktyczne: endoskopia nosa, tamponada nosa przednia i tylna, FESS, operacja Caldwell-Luca, punkcja zatoki szczękowej
  9.45-10.15
  Oddziały kliniczne, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
  Czwartek
  8.00-8.30 Wprowadzenie
  8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych, anginy i ropień okołomigdałkowy, nowotwory jamy ustnej i gardła, zmiany w jamie ustnej w chorobach ogólnoustrojowych
  9.00-9.15 Przerwa
  9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - badanie jamy ustnej i części ustnej gardła, badanie palpacyjne zewnętrzne, oglądanie
  zagadnienia praktyczne: nakłucie i nacięcie ropnia okołomigdałkowego, tonsillectomia
  9.45-10.15 Oddziały kliniczne, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
  Piątek
  8.00-8.30 Wprowadzenie
  8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne: przerost migdałka gardłowego, nowotwory części nosowej gardła, bezdech senny, trudności w oddychaniu przez nos, grupy węzłów chłonnych
  9.00-9.15 Przerwa
  9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - badanie części nosowej gardła - wziernikowanie - rynoskopia tylna
  zagadnienia praktyczne: odciągnięcie podniebienia miękkiego, adenotomia, palpacja węzłów chłonnych
  9.45-10.15 Oddziały kliniczne, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
  II TYDZIEŃ
  Poniedziałek
  8.00-8.30 Wprowadzenie
  8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne - rak krtani i stany przedrakowe, tracheotomia, konikotomia, tracheopunkcja, ostra duszność krtaniowa
  9.00-9.15 Przerwa
  9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - badanie krtani - oglądanie z zewnątrz, badanie palpacyjne zewnętrzne, wziernikowanie krtani - laryngoskopia pośrednia, pozycja Killiana, oglądanie bocznych ścian krtani
  Zagadnienia praktyczne: laryngoskopia, direktoskopia, laryngektomia całkowita, laryngektomia częściowa, rekonstrukcyjna, laryngofissura, zabiegi laserowe w obrębie krtani
  9.45-10.15 Oddziały kliniczne, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
  Wtorek - audiologia w otolaryngologii
  8.00-8.30 Seminarium (dr hab. med. A. Sekula)
  Audiologia jako dziedzina zajmująca się diagnostyką, profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń słuchu; rola lekarza rodzinnego we wczesnej diagnostyce zaburzeń słuchu; czynniki ryzyka w niedosłuchach czuciowo-nerwowych; model badania audiologicznego; jakościowa i ilościowa ocena ubytku słuchu; topodiagnostyka uszkodzenia słuchu
  8.30-9.15 Szczegółowa ocena narządu słuchu
  9.15-9.30 Przerwa
  9.30-10.15 Badanie układu przedsionkowego
  Środa - foniatria w otolaryngologii
  8.00-8.30 Seminarium (dr hab. med. B. Wiskirska-Woźnica)
  Foniatria jako specjalność zajmująca się fizjologią i patologią procesu komunikatywnego; rola lekarza rodzinnego w zaburzeniach głosu i mowy; fizjologiczny rozwój głosu; cechy głosu normalnego; badanie narządu głosu; ocena subiektywna i obiektywna głosu; fizjologiczny rozwój mowy i języka, etapy i czynniki warunkujące prawidłowy rozwój, ocena czynności narządu mowy, postępowanie foniatryczno-logopedyczne w zaburzeniach mowy
  8.30-9.15 Zaburzenia mowy - demonstracja pacjentów i badanie foniatryczne
  9.15-9.30 Przerwa
  9.30-10.15 Zaburzenia głosu, głos i mowa po laryngektomii całkowitej
  Czwartek
  8.00-8.30 Wprowadzenie
  8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne - nowotwory ślinianek, kamica ślinianek, ciała obce w otolaryngologii, guzy szyi
  9.00-9.15 Przerwa
  9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - powtórzenie i utrwalenie całości badania laryngologicznego
  zagadnienia praktyczne: esofagoskopia, bronchoskopia, tracheoskopia, bronchoskopia dolna, metody obrazowania w otolaryngologii
  9.45-10.15 Oddziały kliniczne, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
  Piątek
  8.00-8.30 Podsumowanie cyklu ćwiczeń
  8.30-9.30 Zagadnienia kliniczne - biologia molekularna w otolaryngologii, urazy w ORL
  9.30-10.15 Sprawdzian wiadomości