flaga PL flaga ENG
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
Koło naukowe Materiały English Division Wydział Nauk o Zdrowiu Oddział Stomatologii Wydział Lekarski

Dla studentów - Oddział Stomatologii...

Seminaria / pliki Egzaminy Ćwiczenia Wykłady Informacje

zaktualizowano: 2016-09-04

KATEDRA I KLINIKA OTOLARYNGOLOGII

Organizacja i nadzór nad ćwiczeniami:
Prof. dr hab. med. Witold Szyfter
KATEDRA I KLINIKA FONIATRII I AUDIOLOGII

Nadzorujący ćwiczenia i seminaria:
Dr hab. med. Bożena Wiskirska-Woźnica

Prowadzący ćwiczenia: 1. Prof. dr hab. med. Małgorzata Wierzbicka
2. Dr hab. med. Jerzy Wójtowicz
3. Dr med. Jacek Banaszewski
4. Dr hab. med. Małgorzata Leszczyńska
5. Dr hab. med. Tomasz Kopeć
6. Dr hab. med. Maciej Wróbel
Miejsce ćwiczeń: sala seminaryjna Kliniki Otolaryngologii - suterena (obowiązuje odzież i obuwie ochronne)
Czas trwania ćwiczeń: Oddział Stomatologii 8:00-10:15
Oddział Stomatologii 11:00-13:15
Rozkład ćwiczeń:
IV rok studiów
grupa 3 14.11.-25.11.2016
grupa 5 28.11.-09.12.2016
grupa 2 22.05.-02.06.2016
Zalecane podręczniki: A. Zakrzewski - Otolaryngologia Kliniczna
S. Iwankiewicz - Otolaryngologia
W. Becker - Choroby uszu, nosa i gardła
H.G. Benninghaus - Otolaryngologia
G. Janczewski - Konsultacje otolaryngologiczne

Program ćwiczeń: ikona PDF [.. Tutaj można pobrać program ćwiczeń w formacie PDF ..]
I TYDZIEŃ
Poniedziałek
8.00-8.30 Wprowadzenie
8.00-8.45 Zagadnienia kliniczne: nieżyt trąbki słuchowej, zapalenie ucha zewnętrznego, ostre zapalenie ucha środkowego i jego powikłania
9.00-9.15 Przerwa
9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - badanie ucha: oglądanie i badanie palpacyjne, otoskopia
Zagadnienia praktyczne: otoskopia, przedmuchiwanie trąbki słuchowej, kateteryzacja, płukanie ucha, paracenteza, antrotomia
9.45-10.15 Zajęcia na oddziałach klinicznych (omówienie chorych, zbieranie wywiadów, dokładne badanie chorych), na sali operacyjnej, w poradni przyklinicznej
Wtorek
8.00-8.30 Wprowadzenie
8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne: przewlekłe zapalenie ucha środkowego i powikłania, wysiękowe zapalenie ucha środkowego, otoskleroza
9.00-9.15 Przerwa
9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - otoskopia, badanie ruchomości błony bębenkowej, badanie lupą Siegla
zagadnienia praktyczne: antromastoidektomia, operacja radykalna, tympanoplastyki, stapedektomia, kochleostomia, otalgia, wszczep ślimakowy, drenaż wentylacyjny
9.45-10.15 Zajęcia na oddziałach klinicznych, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
Środa
8.00-8.30 Wprowadzenie
8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne - ostre i przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, krwawienia z nosa, zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej, nowotwory nosa i zatok przynosowych
9.00-9.15 Przerwa
9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - oglądanie i badanie palpacyjne, wziernikowanie - rynoskopia przednia i środkowa
zagadnienia praktyczne: endoskopia nosa, tamponada nosa przednia i tylna, FESS, operacja Caldwell-Luca, punkcja zatoki szczękowej
9.45-10.15
Oddziały kliniczne, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
Czwartek
8.00-8.30 Wprowadzenie
8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych, anginy i ropień okołomigdałkowy, nowotwory jamy ustnej i gardła, zmiany w jamie ustnej w chorobach ogólnoustrojowych
9.00-9.15 Przerwa
9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - badanie jamy ustnej i części ustnej gardła, badanie palpacyjne zewnętrzne, oglądanie
zagadnienia praktyczne: nakłucie i nacięcie ropnia okołomigdałkowego, tonsillectomia
9.45-10.15 Oddziały kliniczne, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
Piątek
8.00-8.30 Wprowadzenie
8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne: przerost migdałka gardłowego, nowotwory części nosowej gardła, bezdech senny, trudności w oddychaniu przez nos, grupy węzłów chłonnych
9.00-9.15 Przerwa
9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - badanie części nosowej gardła - wziernikowanie - rynoskopia tylna
zagadnienia praktyczne: odciągnięcie podniebienia miękkiego, adenotomia, palpacja węzłów chłonnych
9.45-10.15 Oddziały kliniczne, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
II TYDZIEŃ
Poniedziałek
8.00-8.30 Wprowadzenie
8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne - rak krtani i stany przedrakowe, tracheotomia, konikotomia, tracheopunkcja, ostra duszność krtaniowa
9.00-9.15 Przerwa
9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - badanie krtani - oglądanie z zewnątrz, badanie palpacyjne zewnętrzne, wziernikowanie krtani - laryngoskopia pośrednia, pozycja Killiana, oglądanie bocznych ścian krtani
Zagadnienia praktyczne: laryngoskopia, direktoskopia, laryngektomia całkowita, laryngektomia częściowa, rekonstrukcyjna, laryngofissura, zabiegi laserowe w obrębie krtani
9.45-10.15 Oddziały kliniczne, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
Wtorek - audiologia w otolaryngologii
8.00-8.30 Seminarium (dr hab. med. A. Sekula)
Audiologia jako dziedzina zajmująca się diagnostyką, profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń słuchu; rola lekarza rodzinnego we wczesnej diagnostyce zaburzeń słuchu; czynniki ryzyka w niedosłuchach czuciowo-nerwowych; model badania audiologicznego; jakościowa i ilościowa ocena ubytku słuchu; topodiagnostyka uszkodzenia słuchu
8.30-9.15 Szczegółowa ocena narządu słuchu
9.15-9.30 Przerwa
9.30-10.15 Badanie układu przedsionkowego
Środa - foniatria w otolaryngologii
8.00-8.30 Seminarium (dr hab. med. B. Wiskirska-Woźnica)
Foniatria jako specjalność zajmująca się fizjologią i patologią procesu komunikatywnego; rola lekarza rodzinnego w zaburzeniach głosu i mowy; fizjologiczny rozwój głosu; cechy głosu normalnego; badanie narządu głosu; ocena subiektywna i obiektywna głosu; fizjologiczny rozwój mowy i języka, etapy i czynniki warunkujące prawidłowy rozwój, ocena czynności narządu mowy, postępowanie foniatryczno-logopedyczne w zaburzeniach mowy
8.30-9.15 Zaburzenia mowy - demonstracja pacjentów i badanie foniatryczne
9.15-9.30 Przerwa
9.30-10.15 Zaburzenia głosu, głos i mowa po laryngektomii całkowitej
Czwartek
8.00-8.30 Wprowadzenie
8.30-9.00 Zagadnienia kliniczne - nowotwory ślinianek, kamica ślinianek, ciała obce w otolaryngologii, guzy szyi
9.00-9.15 Przerwa
9.15-9.45 Praktyczna nauka badania - powtórzenie i utrwalenie całości badania laryngologicznego
zagadnienia praktyczne: esofagoskopia, bronchoskopia, tracheoskopia, bronchoskopia dolna, metody obrazowania w otolaryngologii
9.45-10.15 Oddziały kliniczne, sala operacyjna, poradnia przykliniczna
Piątek
8.00-8.30 Podsumowanie cyklu ćwiczeń
8.30-9.30 Zagadnienia kliniczne - biologia molekularna w otolaryngologii, urazy w ORL
9.30-10.15 Sprawdzian wiadomości