Polish English   
»» Strona Główna »» O Klinice »» Chirurgia "LIVE" »» Zjazdy, kursy »» Nauka »» Dla studentów »» Dla pacjentów »» Stowarzyszenia »» Kontakt

MATERIAŁY INFORMACYJNE...
Szumy uszne - tinnitus
 

Szumy uszne są dość powszechną dolegliwością występującą u około 17% populacji ludzi dorosłych. Z tej liczby dla większości nie stanowią one problemu zakłócającego normalne życie. Tylko około 20% zasięga porady u lekarzy różnych specjalności, a 4% podejmuje leczenie. Szumy uszne są wrażeniami dźwiękowymi w jednym lub w obu uszach przy braku bodźca akustycznego w otoczeniu. Dzielimy je na obiektywne (które można zarejestrować przy użyciu czułego mikrofonu) i subiektywne, słyszane tylko przez pacjenta. Większość badaczy uważa, że miejscem powstawania subiektywnych szumów usznych jest ślimak w uchu wewnętrznym. Szumy uszne dla osoby, która ich nie doświadcza to termin brzmiący odlegle i niezbyt poważnie. Wbrew pozorom dolegliwość ta stanowi bardzo istotny problem, często czyniąc ludzi niezdolnymi do normalnego funkcjonowania i pracy. Pierwsze wzmianki dotyczące szumów usznych pochodzą z 700 r. p.n.e. (Starożytny Babilon), kiedy to wspomniano o szumach śpiewających, mówionych i szeptanych.

Szumy uszne opisywane są w różny sposób, najczęściej jako dzwonienie, szum morza, gwizd, świszczenie, tykanie i dźwięk uciekającej pary. Odczuwane są w jednym bądź w obu uszach lub w środku głowy, mogą mieć stałe lub zmienne nasilenie, występować w stanie spoczynku (zwłaszcza w ciszy), podczas codziennych czynności. Szumy uszne mogą powstawać okresowo lub być stale słyszane. Często są tak uciążliwe, że ludzie nimi dotknięci nie tylko zasięgają porady u lekarzy specjalistów (głównie laryngologów), ale skłonni są do stosowania metod leczenia nie w pełni sprawdzonych, poszukując sposobu zmniejszenia swojego cierpienia. Skuteczność leków zarówno działających bezpośrednio na ucho wewnętrzne, jak również psychotropowych, jest dyskusyjna i do chwili obecnej nie jest znany środek farmakologiczny, który mógłby być użyty w leczeniu szumów usznych nie wywołując przy tym różnych skutków ubocznych. Podobnie zabiegi chirurgiczne mają ograniczone zastosowanie. Wykazano, że przecięcie nerwu słuchowego stosowane w niektórych klinikach, u 60% operowanych pacjentów wywołuje szumy, których nie słyszeli przed operacją.

Wszystkie osoby z szumami usznymi zainteresowane leczeniem swoich dolegliwości zapraszamy:
w godz. 8.00-14.00
od poniedziałku do piątku
do Ośrodka Rehabilitacji Laryngologicznej
w Poznaniu przy ulicy Polnej 72a
tel./fax (061) 861-70-22


Sposób postępowania z pacjentami z szumami usznymi w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu

 • przyjmowani są wszyscy chorzy z całej Polski ze skierowaniem od lekarzy posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • można zgłaszać się osobiście do Ośrodka lub uzgodnić wizytę telefonicznie na określony dzień i godzinę,
 • podczas pierwszej wizyty chorzy są dokładnie badani laryngologicznie, wykonywane są badania audiologiczne (badania słuchu i określenie charakteru szumu),
 • wydawane są skierowania na badania laboratoryjne i niezbędne konsultacje,
 • w czasie drugiej wizyty po ustaleniu właściwego rozpoznania rozpoczyna się leczenie szumów usznych jedną z 2 metod stosowanych w naszym Ośrodku, a mianowicie:
Metoda elektrostymulacji
 • pacjent zgłasza się codziennie na zabiegi trwające około 15 minut,
 • czas trwania leczenia 2 tygodnie,
 • skuteczność metody około 45%.
Metoda wg modelu neurofizjologicznego
Opracowana przez prof. P. Jastreboffa z USA, polegająca na zmianie reakcji centralnego układu nerwowego na szumy uszne.
 • czas trwania leczenia 1-1,5 roku,
 • skuteczność leczenia około 80%,
 • pacjent używa generatorów szumów szerokopasmowych (urządzenie zauszne podobne do aparatu słuchowego) przez min. 7-8 godzin dziennie,
 • wszyscy pacjenci proszeni są o regularne zgłaszanie się do okresowej kontroli oceniającej postępy leczenia i ewentualnej modyfikacji postępowania co 2-3 miesiące.


(Opracowanie merytoryczne: dr n. med. E. Szymiec, dr n. med. J. Kaczmarek)