flaga PL flaga ENG
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
20-22.10.2011 - Międzynarodowy Zjazd Naukowo-Szkoleniowy "Otologia" 2011

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu oraz Sekcja Otologii i Neurootologii Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi zorganizowały Zjazd poświęcony patologii narządu słuchu.

Wzięło w nim udział 447 lekarzy z całej Polski. W ekspozycji firm medycznych uczestniczyło 31 przedsiębiorstw. Odbyły się dwa kursy szkoleniowe oraz jedna operacja pokazowa.

Na zaproszenie organizatorów przyjechało 12 lekarzy z Białorusi i Ukrainy.

W Zjeździe uczestniczyło 9 najwybitniejszych otologów europejskich (Prof. David Moffat, Prof. Hans-Peter Zenner, Prof. Vittorio Colletti, Prof. Thomas Somers, Prof. Per Moeller, Doc. Philippe Federspil, Prof. Holger Sudhoff, Prof. Jan Helms, Prof. Roland Laszig), którzy wygłosili 30-minutowe referaty omawiające aktualny stan wiedzy we wszystkich najważniejszych zagadnieniach otologii i neurootologii Wykłady te spotkały się ze strony uczestników Zjazdu z ogromnym zainteresowaniem i aplauzem.

Wygłoszono 75 doniesień ustnych, odbyły się 3 okrągłe stoły oraz 15 wykładów na zaproszenie. Wszystkim tym wydarzeniom naukowym towarzyszyła żywa dyskusja i wymiana zdań. Przedstawiciele Uniwersytetu w Hamburgu zaprezentowali urządzenie do chirurgii wirtualnej kości skroniowej w technice 3D. Bardzo liczna grupa lekarzy polskich ćwiczyła na tym przyrządzie testując go i oceniając. Na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Sekcji wybrano nowe władze z przewodniczącym Prof. Tomaszem Durko na czele.

W godzinach wieczornych uczestnicy Zjazdu mieli możliwość spotkania się, bliższego poznania i rozmów na zorganizowanych przez organizatorów uroczystych kolacjach.

Zjazd odbywał się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i był jednym z wydarzeń poświęconym 90-leciu Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu.

Dla uczestników Zjazdu przygotowano kolejny numer czasopisma „Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi”, jak i suplement tego pisma ze streszczeniami.

Wydano również program Zjazdu w nowej, niespotykanej dotąd szacie graficznej oraz w nowym formacie.

Organizatorzy ciekawi są opinii uczestników na ten temat.

prof. Witold Szyfter