flaga PL flaga ENG
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
12.03.2010 - Zebranie naukowo-organizacyjne - program BAHA

W dniu 12.03.2010 r. odbyło się zebranie naukowo-organizacyjne poświęcone wdrożeniu programu oceny korzyści stosowania aparatów zakotwiczonych BAHA. Na 20 ośrodkow zajmujących się ta metodą leczenia uczestniczyli w niej przedstawiciele 18 klinik i oddziałów szpitalnych. W wielogodzinnej dyskusji i wystąpieniach ustalono wszystkie formy współpracy po to, ażeby przy pomocy tych samych metod ocenić na ile zastosowane leczenie poprawiło stan narządu słuchu. Przewiduje się następne wspólne spotkania, na których będzie przedstawiony aktualny stan zaawansowania w realizacji programu. Współorganizatorami tego spotkania były firmy Cochlear i Medicus.

prof. Witold Szyfter