flaga PL flaga ENG
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
10 stycznia 2021 - Zmarł prof. Zygmunt Szmeja

Po długim życiu w dniu dzisiejszym zmarł Prof. dr hab. med. Zygmunt Szmeja. Całe swoje życie zawodowe związał z Kliniką Poznańską. W latach 1979-1999 był jej Kierownikiem, doprowadzając do jej rozwoju i aktywnej działalności. Bardzo dbał o wysoki poziom leczenia, jak i rozwój swoich współpracowników. Jego pasją było rozpoznawanie i leczenie nowotworów w obrębie głowy i szyi. Rozwijał chirurgię oszczędzajacą w raku krtani. Jako jeden z pierwszych w Polsce wykonywał operacje z użyciem lasera CO2. W latach 80-tych wspólnie z prof. Feliksem Tokarzem - neurochirurgiem - wykonywał operacje przeznosowe w leczeniu gruczolaków przysadki mózgowej. Stale szkolił się, ażeby wprowadzać nowe metody leczenia w Polsce. Dlatego każdego roku wyjeżdżał na kilka tygodni do klinik niemieckich. Rozwinął szeroką współpracę z innymi ośrodkami europejskimi (Hannover, Tübingen, Halle, Wurzburg). Aktywnie uczestniczył w niezliczonych zjazdach na całym świecie wygłaszając referaty i zasiadając w konferencjach okrągłego stołu. Przez ponad 20 lat był Redaktorem Naczelnym czasopisma Otolaryngologia Polska. Wyhabilitował i doktoryzował wielu lekarzy z Wielkopolski i innych ośrodków krajowych. Niezwykle czynnie pracował w Polskim Towarzystwie Otolaryngologów będąc członkiem Zarządu Głównego przez wiele lat. Sam zorganizował wiele zjazdów krajowych z bardzo licznym udziałem gości zagranicznych. Był Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, jak i wielu Towarzystw zagranicznych, m.in. niemieckiego, amerykańskiego i japońskiego.

Dzięki Jego inicjatywie doktorami honoris causa naszej Uczelni zostali prof. Ernst Lehnhardt z Hannoveru i prof. Hans Peter Zenner z Tübingen. Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego przez 6 lat, jak i inne stanowiska w Akademii Medycznej w Poznaniu.

Odznaczony wysokimi godnościami krajowymi i uczelnianymi. W życiu codziennym był obdarzony niezwykłym poczuciem humoru, brylując na najróżniejszych spotkaniach i zebraniach koleżeńskich. Znał wyśmienicie historię laryngologii polskiej.

Cześć Jego pamięci.

prof. Witold Szyfter

[.. do listy aktualności ..]

Ostatnich 5 aktualności:

1.03.2023
Z De Montfort University (Leicester, UK) do Poznania...
22.02.2023
Medyczny Pomaga 4.0 - Wieczorne tajemnice bloku operacyjnego laryngologii
16-20 stycznia 2023
Poznańska Szkoła Otolaryngologii
29 listopada 2022
Podsumowanie Sesji ELS LIVE
31 października 2022
W styczniu 2023 - 3 kursy w Poznań LAB