flaga PL flaga ENG
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
26-27.07.2010 - Szkolenie lekarzy z Węgier i Rumunii

W dniach 26-27 lipca 2010 r. do Kliniki przyjechało 3 lekarzy laryngologów z Węgier i z Rumunii, którzy uczestniczyli w szkoleniowo-pokazowych operacjach wprowadzenia implantu hybrydowego u dwóch pacjentów z głębokim niedosłuchem wysokoczęstotliwościowym.

Lekarze ci mają już duże doświadczenie w stosowaniu implantów ślimakowych i przygotowują się do zastosowania tej nowej techniki implantacji.

Oprócz całodniowego pobytu na sali operacyjnej i czynnego uczestnictwa w operacjach otologicznych goście bardzo interesowali się innymi chorymi aktualnie leczonymi w Klinice, czego dowodem była bardzo długa wizyta i demonstracja różnych chorych, zwłaszcza onkologicznych, połączona z żywą dyskują i wymianą doświadczeń.

prof. Witold Szyfter