flaga PL flaga ENG
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
13-15.09.2010 oraz 15-17.09.2010 - VII Kurs Chirurgii Czynnościowej Zatok Przynosowych
oraz Kurs Mikrochirurgii Usznej

W dniach 13-17.09.2010 r. odbyły się dwa kursy chirurgiczne z udziałem profesora Jana Vokurki z Hradec Kralove. Kursy te były współorganizowane z firmą MEDTRONIC, a uczestniczyło w nich 20 wybranych lekarzy z całej Polski. Program kursów obejmował wykłady, dyskusje, przekaz zabiegów z bloku operacyjnego oraz pracę na świeżych preparatach ludzkich w laboratorium Zakładu Anatomii Prawidłowej UMP. Te ostatnie zajęcia wzbudziły chyba największe zainteresowanie wśród uczestników, gdyż umożliwiały wykonanie samodzielne wszystkich omówionych i przedstawionych technik operacyjnych. W pierwszym kursie, który przeprowadzono już po raz siódmy, szczególny nacisk położono na chirurgiczne leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Drugie szkolenie dotyczyło przede wszystkim postępowania chirurgicznego w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego. Szkoleniom tym towarzyszyły wspólne, wieczorne spotkania koleżeńskie.

prof. Witold Szyfter